חוברות מבחנים תשע"ח ( 2018 )

בחוברות המבחנים מאוגדות כלל הבחינות הפתורות בכל קורס, אשר נבחרו מתוך מאגר הבחינות והסיכומים של אגודת הסטודנטים.

המאגר מבוסס על אלפי סיכומים, בחינות ודפי נוסחאות מכלל הפקולטות, שכולם הועלו ע"י סטודנטים בעצמם לאורך השנים.

חוברות מבחנים תשע"ח ( 2018 )

בחוברות המבחנים מאוגדות כלל הבחינות הפתורות בכל קורס, אשר נבחרו מתוך מאגר הבחינות והסיכומים של אגודת הסטודנטים.

המאגר מבוסס על אלפי סיכומים, בחינות ודפי נוסחאות מכלל הפקולטות, שכולם הועלו ע"י סטודנטים בעצמם לאורך השנים.

נגישות