ועדת רווחה התכנסה לישיבתה השלישית במועצת תש"פ

הישיבה התקיימה בתאריך ה-8/06/20 במשרדי האגודה

לסיכומי הישיבות הקודמות:

2020
תאריך פרסום
נגישות