ועדת רווחה התכנסה לישיבתה ה-1 לשנת 2019!

הישיבה התקיימה בתאריך 2/5/2019 בחדר מזכ"לית.

זמן התחלה:         זמן סיום:

לסיכומי הישיבות הקודמות:

2019
תאריך פרסום
נגישות