ועדת ביקורת אחראית לבקר את פעילויות ועד אגודת הסטודנטים ומוסדותיה השונים, אחראית על קשר עם רשם העמותות לאישור שינויים תקנוניים, אחראית לחקור בעיות שעולות, להוציא דוחות ביקורת ולפקח על כך שהאגודה תשמור על התנהלות תקינה.

ועדת ביקורת היא הכתובת לכל טענה, הערה או שאלה הנוגעות לאגודת הסטודנטים ולתפקידיה. נשמח לענות לכם ולטפל בכל בעיה רלוונטית תוך התחייבות לטיפול בהקדם האפשרי!

אלו הם עיקרי תפקידינו:

 • לבקר את פעילות כל מוסדות האגודה.
 • לשמור על קיום תקנון האגודה ועל החוק.
 • לוודא כי פעילות האגודה מבוצעת בהתאם לתקנון ובמסגרת החוק.
 • לוודא כי החלטות המועצה יבוצעו באופן מלא.

ועדת ביקורת כוללת ארבעה חברים ואת יו"ר הועדה, הנבחרים אחת לשנה במכרז על-ידי מועצת הסטודנטים. הועדה הינה וולונטרית ובלתי תלויה, על מנת לאפשר לה לבצע בקרה וביקורת נקיים ויעילים.

דו"חות ביקורת
תאריך פרסום
 • דו"ח ביקורת בחירות למועצה תשע"ח סמסטר א

  עיקרי הועדה:

  1. בחינת תהליך העבודה ועמידה ביעדי ועדת הבחירות אשר הוגדרו והוצגו ע"י יו"ר ועדת
   בחירות מול חברותיה/יה.
  2.  בחינת תקינות העבודה מול התקנון.
  3.  שיתוף הפעולה בין חברות/י ועדת בחירות לבין האגודה והמועצה.
  4. תהליך העבודה בשטח בזמן שלושת ימי הבחירות והעבודה של הועדה אל מול עובדות/י
   הקלפיות.
 • דו"ח ביקורת נגישות תשע"ח סמסטר א'

  עיקרי הועדה:

  1. ייצוג הסטודנטיות/ים מול האוניברסיטה.
  2. פרסום לסטודנטיות/ים עם מוגבלויות ואתר האגודה.
  3. ייצוג מהאוניברסיטה.
  4. עבודה שוטפת.
 • דו"ח ביקורת תשע"ז - סמסטר ב'

  עיקרי הוועדה:

  1. נוהל בחינות.
  2. נוהל משרתי מילואים.
  3. שיפור איכות ההוראה.
  4. שיפור הקשר בין וועדי הכיתות, סגלי המחלקות ומדור אקדמיה.
 • דו"ח ביקורת תשע"ז - סמסטר א'

  עיקרי הוועדה:

  1. עדכון תקנון עמותה.
  2. חלוקת אחריות בהליך עדכון תקנון.
 • דו"ח ביקורת תשע"ו - סמסטר ב'

  הרכב הוועדה:
  יו״ר  הועדה-  שגיב  בן
  חברי  הוועדה-  אור  קרן,  וריה  אוסטרובסקי,  לימור  שמסיאן,  ליאוניד  רזינסקי

  עיקרי הוועדה:

  1. קופה קטנה.
  2. אישור תקנון חדש לעמותה.
  3. נוהל בחירת ספקים/חברות חיצוניות.
 • דו"ח ביקורת תשע"ו - סמסטר ב'

  הרכב הוועדה:
  יו״ר הועדה -שגיב בן-יעקב
  חברי הועדה -אור קרן ,וריה אוס טרובסקי ,לימור שמסיאן ,ליאוניד רזינסקי

  עיקרי הוועדה:

  1. נוהג רישום שעות עבודה בקרב עובדי האגודה .
  2. בקמפוס ביקורת נגישות.
  3. שימור ידע האגודה והמועצה.
  4. הליך בחירת יו"ר אגודה.
 • דו"ח ביקורת תשע"ה - סמסטר ב'

  הרכב הוועדה:
  יו״ר  הועדה-  הגר מזרחי
  חברי  הוועדה-  שגיב בן יעקב, שירן מאור, אור קרן, וריה אוסטרובסקי

  עיקרי הוועדה:

  1. ניהול ומעקב אחר עמידה ביעדים.
  2. תקופת המכרזים באגודת הסטודנטים.
  3. ביצוע הגרלות באגודת הסטודנטים.
  4. משרד שירותי אגודה.
  5. משרד שיווק.
 • דו"ח ביקורת תשע"ה - סמסטר א'

  הרכב הוועדה:
  יו״ר  הועדה-  הגר מזרחי
  חברי  הוועדה-  שגיב בן יעקב, שירן מאור, אור קרן, וריה אוסטרובסקי

  עיקרי הוועדה:

  1. בחירות למועצה.
  2. מדור אקדמיה.
  3. מדור מעורבות.
  4. קולנוע נגטיב.
  5. נוהל קופה קטנה.
  6. נוהל הרכב באגודה.
 • דו"ח ביקורת תשע"ד - סמסטר ב'

  הרכב הוועדה:
  יו״ר  הועדה-  איתי בן יאיר
  חברי  הוועדה-  שגיב בן יעקב, ליז אביסדריס, רותם פאר, לינה נחשובנוב

  עיקרי הוועדה:

  1. בחינת התייעלות בבחירת עובדים לאגודת הסטודנטים.
  2. דו"ח ביקורת – מדור אקדמיה.
  3. ביקורת – נופש "אילת בן גוריון".
  4. ביקורת קופה קטנה.
 • דו"ח ביקורת תשע"ד - סמסטר א'

  הרכב הוועדה:
  יו״ר  הועדה-  איתי בן יאיר
  חברי  הוועדה-  שגיב בן יעקב, ליז אביסדריס, רותם פאר, לינה נחשובנוב

  עיקרי הוועדה:

  1. בחירות למועצת הסטודנטים.
  2. מדור תרבות – "סטודיו פוזיטיב".
  3. רכב אגודה.
  4. קופה קטנה.
  5. מדור הסברה.
 • דו"ח ביקורת תשע"ג - סמסטר ב'

  הרכב הוועדה:
  יו״ר  הועדה-  מור צורן
  חברי  הוועדה-  אביב פרנק, איתי בן יאיר, דורון קרסנטי, שי חלבי

  עיקרי הוועדה:

  1. נוהל רכש ויישומו.
  2. הגדרות תפקידים באגודה.
 • דו"ח ביקורת תשע"ג - סמסטר א'

  הרכב הוועדה:
  יו״ר  הועדה-  מור צורן
  חברי  הוועדה-  אביב פרנק, איתי בן יאיר, דורון קרסנטי, שי חלבי

  עיקרי הוועדה:

  1. בחירות למועצת הסטודנטים.
  2. נוהל בחירות לבעלי תפקידים באגודה.
  3. משרד שיווק.
  4. רכז סטודנטים ערבים.
  5. פנג'ויה ואילת.
  6. דמי רווחה.
  7. העסקה הוגנת.
 • דו"ח ביקורת תשע"ב - סמסטר ב'

  הרכב הוועדה:
  יו״ר  הועדה-  יוחאי זוהר
  חברי  הוועדה-  ערן צ'יבוטרו, מור צורן, אייל לוי, לירון בן אפריים

  עיקרי הוועדה:

  1. תנאי העסקה.
  2. מדור אקדמיה.
  3. ביקורת על בחירות לבעלי תפקידים באגודה.
  4. שינוי מועד מכרז וועדת ביקורת.
  5. עבודת קלדנים ויצירת נוהל עבודה מסודר.
  6. משרד שיווק.
 • דו"ח ביקורת תשע"ב - סמסטר א'

  הרכב הוועדה:
  יו״ר  הועדה-  יוחאי זוהר
  חברי  הוועדה-  ערן צ'יבוטרו, מור צורן, אייל לוי, לירון בן אפריים

  עיקרי הוועדה:

  1. פעיות וועדת בחירות.
  2. ליקויים באופן פעילות וועדת בחירות.
  3. תלונות שהתקבלו ואופן טיפולן.
  4. סוגיית הרצת מועמדים.
נגישות