דוח ביקורת מחויבות ומוטיבציה של חברי מועצה

ועדת ביקורת אחראית לבקר את פעילויות ועד האגודה הסטודנטיאלית ומוסדותיה השונים, אחראית על קשר עם רשם העמותות לאישור שינויים תקנוניים, אחראית לחקור בעיות שעולות, להוציא דוחות ביקורת ולפקח על כך שהאגודה תשמור על התנהלות תקינה.

ועדת ביקורת היא הכתובת לכל טענה, הערה או שאלה הנוגעות לאגודת הסטודנטים ולתפקידיה. נשמח לענות לכם ולטפל בכל בעיה רלוונטית תוך התחייבות לטיפול בהקדם האפשרי!

אלו הם עיקרי תפקידינו:

  • לבקר את פעילות כל מוסדות האגודה.
  • לשמור על קיום תקנון האגודה ועל החוק.
  • לוודא כי פעילות האגודה מבוצעת בהתאם לתקנון ובמסגרת החוק.
  • לוודא כי החלטות המועצה יבוצעו באופן מלא.

ועדת ביקורת כוללת ארבעה חברים ואת יו"ר הועדה, הנבחרים אחת לשנה במכרז על-ידי מועצת הסטודנטים. הועדה הינה וולונטרית ובלתי תלויה, על מנת לאפשר לה לבצע בקרה וביקורת נקיים ויעילים.

טופס הגשת פנייה לוועדת ביקורת

דו"חות ביקורת
תאריך פרסום
נגישות