סיפורי מקרה- וועדות משמעת

התנהגות שאינה הולמת סטודנט/ית

תאריך: 26.12

סיפור המקרה: סטודנט הגיע ליו"ר ועדת ההוראה הפקולטית שלו על מנת לדון במצבו האקדמי. הסטודנט החל לקלל ולגדף את יו"ר ועדת ההוראה (ועדת משמעת שנייה).

עונשים: נזיפה חמורה, הרחקה לשנה החל מסמסטר ב' תשע"ח, איסור להיבחן בקורסים של המחלקה על תנאי עד סוף התואר, רישום תמצית פסק הדין ופרסום ללא שם.

הכנסת חומר אסור

תאריך: 4.2

סיפור המקרה: סטודנטית נכנסה למבחן, שמה את מעילה על התיק שלה רחוק ממנה. כאשר יצאה לשירותים לקחה עימה את המעיל. משגיחה הבחינה כי הטלפון שלה נמצא בכיס מעילה. הסטודנטית לקחה עימה את הטלפון בטעות.

עונשים: פסילת קורס, איסור להיבחן למשך סמסטר על תנאי עד סוף התואר, נזיפה, רישום תמצית פסק הדין בתיקה האישי, פרסום המקרה ללא שמה ואיסור על קבלת כל פרס הצטיינות.

כניסה לחשבונות מחשב ללא רשות או סמכות

תאריך: 5.12

סיפור המקרה: סטודנטים נעזרו ברובוט על מנת לבצע הרשמה מהירה בעת הרישום לקורסים.

עונשים:  נזיפה, 1000 ש"ח קנס כספי שנקבע ע"י בית הדין, רישום תמצית בית הדין, פרסום תמצית בית הדין ללא פרסום שמות הסטודנטים.

התנהגות שאינה הולמת סטודנט/ית

תאריך: 10.5

סיפור המקרה: סטודנטים נכנסו לתרגול שהם לא רשומים אליו. לאחר אזהרות מהמחלקה, הסטודנטים הגיעו כולם לוועדת משמעת.

עונשים: נזיפה, מניעת פרס/תעודה, 2000 ש"ח קנס/80 שעות שירות עד 30.9.18, רישום תמצית פסק הדין ופרסומה ללא שמות.

מעשה מרמה או סיוע לאדם במעשה מרמה

תאריך: 7.3

סיפור המקרה: סטודנטית ביקשה מחברותיה שירשמו אותה ברשימת הנוכחים. כולן נתפסו והגיעו לוועדת משמעת.

עונשים: נזיפה, איסור להיבחן על תנאי לסמסטר עד סוף התואר, רישום תמצית פסק הדין ופרסומה ללא שם.

התנהגות שאינה הולמת סטודנט/ית

תאריך: 3.12

סיפור המקרה: סטודנטית כתבה פוסט בפייסבוק בעל אופי פוגעני כלפי מרצה במחלקה.

עונשים: נזיפה חמורה, מניעת פרס/ תעודה, איסור להיבחן על תנאי לסמסטר, רישום בתיק אישי, פרסום ללא שם.

הונאה בעבודה

תאריך: 22.5

סיפור המקרה: שני סטודנטים בשנה אחרונה ללימודיהם הגישו עבודה שהועתקה בחלקה מעבודה אשר מצאו באינטרנט (העבודה שווה פחות מ5% מהציון הסופי בקורס).

עונשים: פסילת הקורס, איסור להיבחן על תנאי לסמסטר עד סיום התואר, נזיפה, רישום תמצית פסק הדין בתיק האישי, פרסום המקרה ללא שם ואיסור על קבלת כל פרס הצטיינות.

לכל התייעצות נוספת רכזות/י הסיוע שלנו ישמחו לעזור!

נגישות