שאלות ותשובות ועדות משמעת

חשוב לזכור: בכל בעיה ניתן להתייעץ ולהיעזר ברכזי הסיוע האקדמי של האגודה – למידע נוסף לחצו כאן.

על מה ניתן להעלות סטודנט לוועדת משמעת?

ניתן להעלות סטודנט לוועדת משמעת על עבירת תקנון מכל סוג שהוא: העתקה, הפרעה, השחתת רכוש וכן הלאה. מצורף קישור ל‪תקנון משמעת אוניברסיטאי.

מה קורה אם זימנו אותי לוועדת משמעת?

בדף הזימון מפורט היכן יתקיים הדיון ומי מרכיב את סגל השופטים. נציג ממדור אקדמיה ייצור איתך קשר ויתדרך אותך בנוגע לאופן התנהלות ועדת המשמעת. בנוסף, נציג ממדור אקדמיה יושב בוועדת המשמעת כמשקיף המוודא שהוועדה מתנהלת כראוי וזכויותיכם לא נפגעות.

מהו העונש על העתקה באוניברסיטה?

במידה וסטודנט נמצא אשם בהעתקה, העונש המינימלי שיוכל לקבל הוא ציון 0 בקורס, מניעת פרסים אקדמיים (במידה והסטודנט מצטיין), נזיפה והתראה. תיתכן אף ענישה חמורה יותר, תלוי בדיין, בעברות קודמות של הסטודנט ובמקרה עצמו.

מי יושב בוועדות משמעת?

בוועדת המשמעת יושבים הדיינים, תובע מטעם האוניברסיטה ומזכירת רשויות השיפוט שרושמת את הפרוטוקול. הדיינים והתובע הם חברי סגל אקדמיים. כשמדובר בשלושה דיינים, יהיו שניים מהם חברי סגל אקדמי והשלישי מאגודת הסטודנטים. כמו כן, תמיד יהיה נציג מדור אקדמיה באגודה בכדי לוודא כי הדיון מתנהל בצורה תקינה וכי אין פגיעה בסטודנטים, וכן נציג מדיקנאט הסטודנטים המשקיף גם כן. במידה ומזומנים עדים, הם יהיו נוכחים למהלך כל הדיון.

מי יכול לעזור לי אם זומנתי לוועדת משמעת?

על ועדות המשמעת אחראית מזכירת רשויות השיפוט במזכירות האקדמית. דרכה ניתן לתאם תאריך חדש במידה והתאריך הנוכחי לא מתאים וכן ניתן לזמן עדים. ניתן ליצור קשר עם מזכירת רשויות השיפוט בטלפון  08-6461201  או במייל weinerro@bgu.ac.il.

בנוסף, במדור אקדמיה באגודה תוכלו לקבל תדרוך מקיף בנוגע לוועדות, המשמעות שלהן והתנהלותן.

מה אני יכול לעשות אם בוועדת המשמעת קבעו שאני אשם למרות שאינני אשם?

קיימות שתי אפשרויות:

1. אם בידיך ראיות או טיעונים חדשים שלא הוצגו במהלך הדיון, יש באפשרותך להעביר בקשה לערעור, כלומר לדיון משמעתי מחודש. את ההחלטה האם לאפשר דיון מחודש מקבל הממונה על בית הדין לערעורים. יש להגיש את הבקשה עד עשרה ימים מקבלת פסק הדין, דרך מזכירת רשויות השיפוט (08-6461201 או במייל weinerro@bgu.ac.il).

2. אפשרות נוספת היא הגשת בקשת המתקה למשנה לרקטור, כלומר הקלה בעונש. את בקשת ההמתקה יש להגיש עד 10 יום מקבלת פסק הדין, באמצעות מזכירת רשויות השיפוט.

קיבלתי עונש חמור, מה אני יכול לעשות?

באפשרותך להגיש בקשת המתקה למשנה לרקטור, אשר בסמכותו להחליט אם יש מקום להקל בעונש. את בקשת ההמתקה יש להגיש עד 10 יום מקבלת פסק הדין, באמצעות מזכירת רשויות השיפוט (08-6461201 או במייל weinerro@bgu.ac.il).

איפה ניתן לברר פרטים על ועדת משמעת?

במידה וזומנתם לבית דין משמעתי, תישלח אליכם הודעה הביתה ובה כל פרטי בית הדין. פרטים נוספים ניתן לקבל באמצעות מזכירת רשויות השיפוט (08-6461201 או במייל weinerro@bgu.ac.il).

מה ההבדל בין דן יחיד לשלושה שופטים בוועדת משמעת?

הרכב של שלושה דיינים יתכנס במקרים בהם הסטודנט המואשם הוא בשנתו השלישית ללימודים, סטודנט שיש בתיקו האישי נזיפה מבית דין קודם או במקרים חמורים על פי דעתו של המזכיר האקדמי. כמו כן, שלושה דיינים יכולים לגזור עונשים חמורים יותר מדן יחיד (כולל הפסקת לימודים, הרחקה מהאוניברסיטה, ביטול זכאות לסיום תואר ועוד). את כלל העונשים ניתן למצוא בתקנון משמעת סטודנטים.

האם ניתן לשנות תאריך של ועדת משמעת?

בסמכות אב בית הדין ניתן לשנות את הדיון המשמעתי. על מנת לשנות את מועדו של הדיון יש להגיש בקשה מנומקת עד 3 ימים לפני המועד שנקבע, למזכירת רשויות השיפוט בכתובת המייל הבאה: weinerro@bgu.ac.il.

האם עליי להגיע לוועדת המשמעת בליווי עורך דין?

אל ועדות המשמעת לא נהוג להגיע בליווי של עורך דין. לאחרונה שונה הנוהל כך שסטודנט זכאי לייצוג על-ידי עורך דין, אך הדבר לא מקובל ויגרור הקצאת עורך דין גם מטעם האוניברסיטה (כאשר בדרך כלל התובע הוא איש סגל אקדמי). במידה ואתם בוחרים להגיע עם ע"וד לדיון עליכם לעדכן את מזכירת רשויות השיפוט:  weinerro@bgu.ac.il.

מי מייצג אותי בוועדת המשמעת?

בוועדה עצמה יהיה נוכח נציג מדור אקדמיה בכדי לוודא שהדיון מתנהל בצורה תקינה. עם זאת, חשוב לציין כי אתם מייצגים את עצמכם, ונציג האגודה אינו סניגור ולא ידבר בשמכם. 

מי רשאי להמליץ להעמיד אותי לדין?

מרצה, מתרגל, עובד אוניברסיטה וכל סטודנט הלומד באוניברסיטה יכולים להגיש תלונה כנגד אדם אחר עד 30 יום ממועד ביצוע העבירה. את הקשה מגישים לעיון המזכיר האקדמי. המזכיר האקדמי הוא המחליט אם לפתוח בהליכים משמעתיים או לא, על פי שיקול דעתו ובהתאם לתקנון המשמעת.

סיפורי מקרה- וועדות משמעת

התנהגות שאינה הולמת סטודנט/ית

תאריך: 26.12

סיפור המקרה: סטודנט הגיע ליו"ר ועדת ההוראה הפקולטית שלו על מנת לדון במצבו האקדמי. הסטודנט החל לקלל ולגדף את יו"ר ועדת ההוראה (ועדת משמעת שנייה).

עונשים: נזיפה חמורה, הרחקה לשנה החל מסמסטר ב' תשע"ח, איסור להיבחן בקורסים של המחלקה על תנאי עד סוף התואר, רישום תמצית פסק הדין ופרסום ללא שם.

הכנסת חומר אסור

תאריך: 4.2

סיפור המקרה: סטודנטית נכנסה למבחן, שמה את מעילה על התיק שלה רחוק ממנה. כאשר יצאה לשירותים לקחה עימה את המעיל. משגיחה הבחינה כי הטלפון שלה נמצא בכיס מעילה. הסטודנטית לקחה עימה את הטלפון בטעות.

עונשים: פסילת קורס, איסור להיבחן למשך סמסטר על תנאי עד סוף התואר, נזיפה, רישום תמצית פסק הדין בתיקה האישי, פרסום המקרה ללא שמה ואיסור על קבלת כל פרס הצטיינות.

כניסה לחשבונות מחשב ללא רשות או סמכות

תאריך: 5.12

סיפור המקרה: סטודנטים נעזרו ברובוט על מנת לבצע הרשמה מהירה בעת הרישום לקורסים.

עונשים:  נזיפה, 1000 ש"ח קנס כספי שנקבע ע"י בית הדין, רישום תמצית בית הדין, פרסום תמצית בית הדין ללא פרסום שמות הסטודנטים.

התנהגות שאינה הולמת סטודנט/ית

תאריך: 10.5

סיפור המקרה: סטודנטים נכנסו לתרגול שהם לא רשומים אליו. לאחר אזהרות מהמחלקה, הסטודנטים הגיעו כולם לוועדת משמעת.

עונשים: נזיפה, מניעת פרס/תעודה, 2000 ש"ח קנס/80 שעות שירות עד 30.9.18, רישום תמצית פסק הדין ופרסומה ללא שמות.

מעשה מרמה או סיוע לאדם במעשה מרמה

תאריך: 7.3

סיפור המקרה: סטודנטית ביקשה מחברותיה שירשמו אותה ברשימת הנוכחים. כולן נתפסו והגיעו לוועדת משמעת.

עונשים: נזיפה, איסור להיבחן על תנאי לסמסטר עד סוף התואר, רישום תמצית פסק הדין ופרסומה ללא שם.

התנהגות שאינה הולמת סטודנט/ית

תאריך: 3.12

סיפור המקרה: סטודנטית כתבה פוסט בפייסבוק בעל אופי פוגעני כלפי מרצה במחלקה.

עונשים: נזיפה חמורה, מניעת פרס/ תעודה, איסור להיבחן על תנאי לסמסטר, רישום בתיק אישי, פרסום ללא שם.

הונאה בעבודה

תאריך: 22.5

סיפור המקרה: שני סטודנטים בשנה אחרונה ללימודיהם הגישו עבודה שהועתקה בחלקה מעבודה אשר מצאו באינטרנט (העבודה שווה פחות מ5% מהציון הסופי בקורס).

עונשים: פסילת הקורס, איסור להיבחן על תנאי לסמסטר עד סיום התואר, נזיפה, רישום תמצית פסק הדין בתיק האישי, פרסום המקרה ללא שם ואיסור על קבלת כל פרס הצטיינות.

לכל התייעצות נוספת רכזות/י הסיוע שלנו ישמחו לעזור!

נגישות