שאלות ותשובות ועדות משמעת

חשוב לזכור: בכל בעיה ניתן להתייעץ ולהיעזר ברכזי הסיוע האקדמי של האגודה – למידע נוסף לחצו כאן.

על מה ניתן להעלות סטודנט לוועדת משמעת?

ניתן להעלות סטודנט לוועדת משמעת על עבירת תקנון מכל סוג שהוא: העתקה, הפרעה, השחתת רכוש וכן הלאה. מצורף קישור ל‪תקנון משמעת אוניברסיטאי.

מה קורה אם זימנו אותי לוועדת משמעת?

בדף הזימון מפורט היכן יתקיים הדיון ומי מרכיב את סגל השופטים. נציג ממדור אקדמיה ייצור איתך קשר ויתדרך אותך בנוגע לאופן התנהלות ועדת המשמעת. בנוסף, נציג ממדור אקדמיה יושב בוועדת המשמעת כמשקיף המוודא שהוועדה מתנהלת כראוי וזכויותיכם לא נפגעות.

מהו העונש על העתקה באוניברסיטה?

במידה וסטודנט נמצא אשם בהעתקה, העונש המינימלי שיוכל לקבל הוא ציון 0 בקורס, מניעת פרסים אקדמיים (במידה והסטודנט מצטיין), נזיפה והתראה. תיתכן אף ענישה חמורה יותר, תלוי בדיין, בעברות קודמות של הסטודנט ובמקרה עצמו.

מי יושב בוועדות משמעת?

בוועדת המשמעת יושבים הדיינים, תובע מטעם האוניברסיטה ומזכירת רשויות השיפוט שרושמת את הפרוטוקול. הדיינים והתובע הם חברי סגל אקדמיים. כשמדובר בשלושה דיינים, יהיו שניים מהם חברי סגל אקדמי והשלישי מאגודת הסטודנטים. כמו כן, תמיד יהיה נציג מדור אקדמיה באגודה בכדי לוודא כי הדיון מתנהל בצורה תקינה וכי אין פגיעה בסטודנטים, וכן נציג מדיקנאט הסטודנטים המשקיף גם כן. במידה ומזומנים עדים, הם יהיו נוכחים למהלך כל הדיון.

מי יכול לעזור לי אם זומנתי לוועדת משמעת?

על ועדות המשמעת אחראית מזכירת רשויות השיפוט במזכירות האקדמית. דרכה ניתן לתאם תאריך חדש במידה והתאריך הנוכחי לא מתאים וכן ניתן לזמן עדים. ניתן ליצור קשר עם מזכירת רשויות השיפוט בטלפון  08-6461201  או במייל weinerro@bgu.ac.il.

בנוסף, במדור אקדמיה באגודה תוכלו לקבל תדרוך מקיף בנוגע לוועדות, המשמעות שלהן והתנהלותן.

מה אני יכול לעשות אם בוועדת המשמעת קבעו שאני אשם למרות שאינני אשם?

קיימות שתי אפשרויות:

1. אם בידיך ראיות או טיעונים חדשים שלא הוצגו במהלך הדיון, יש באפשרותך להעביר בקשה לערעור, כלומר לדיון משמעתי מחודש. את ההחלטה האם לאפשר דיון מחודש מקבל הממונה על בית הדין לערעורים. יש להגיש את הבקשה עד עשרה ימים מקבלת פסק הדין, דרך מזכירת רשויות השיפוט (08-6461201 או במייל weinerro@bgu.ac.il).

2. אפשרות נוספת היא הגשת בקשת המתקה למשנה לרקטור, כלומר הקלה בעונש. את בקשת ההמתקה יש להגיש עד 10 יום מקבלת פסק הדין, באמצעות מזכירת רשויות השיפוט.

קיבלתי עונש חמור, מה אני יכול לעשות?

באפשרותך להגיש בקשת המתקה למשנה לרקטור, אשר בסמכותו להחליט אם יש מקום להקל בעונש. את בקשת ההמתקה יש להגיש עד 10 יום מקבלת פסק הדין, באמצעות מזכירת רשויות השיפוט (08-6461201 או במייל weinerro@bgu.ac.il).

איפה ניתן לברר פרטים על ועדת משמעת?

במידה וזומנתם לבית דין משמעתי, תישלח אליכם הודעה הביתה ובה כל פרטי בית הדין. פרטים נוספים ניתן לקבל באמצעות מזכירת רשויות השיפוט (08-6461201 או במייל weinerro@bgu.ac.il).

מה ההבדל בין דן יחיד לשלושה שופטים בוועדת משמעת?

הרכב של שלושה דיינים יתכנס במקרים בהם הסטודנט המואשם הוא בשנתו השלישית ללימודים, סטודנט שיש בתיקו האישי נזיפה מבית דין קודם או במקרים חמורים על פי דעתו של המזכיר האקדמי. כמו כן, שלושה דיינים יכולים לגזור עונשים חמורים יותר מדן יחיד (כולל הפסקת לימודים, הרחקה מהאוניברסיטה, ביטול זכאות לסיום תואר ועוד). את כלל העונשים ניתן למצוא בתקנון משמעת סטודנטים.

האם ניתן לשנות תאריך של ועדת משמעת?

בסמכות אב בית הדין ניתן לשנות את הדיון המשמעתי. על מנת לשנות את מועדו של הדיון יש להגיש בקשה מנומקת עד 3 ימים לפני המועד שנקבע, למזכירת רשויות השיפוט בכתובת המייל הבאה: weinerro@bgu.ac.il.

האם עליי להגיע לוועדת המשמעת בליווי עורך דין?

אל ועדות המשמעת לא נהוג להגיע בליווי של עורך דין. לאחרונה שונה הנוהל כך שסטודנט זכאי לייצוג על-ידי עורך דין, אך הדבר לא מקובל ויגרור הקצאת עורך דין גם מטעם האוניברסיטה (כאשר בדרך כלל התובע הוא איש סגל אקדמי). במידה ואתם בוחרים להגיע עם ע"וד לדיון עליכם לעדכן את מזכירת רשויות השיפוט:  weinerro@bgu.ac.il.

מי מייצג אותי בוועדת המשמעת?

בוועדה עצמה יהיה נוכח נציג מדור אקדמיה בכדי לוודא שהדיון מתנהל בצורה תקינה. עם זאת, חשוב לציין כי אתם מייצגים את עצמכם, ונציג האגודה אינו סניגור ולא ידבר בשמכם. 

מי רשאי להמליץ להעמיד אותי לדין?

מרצה, מתרגל, עובד אוניברסיטה וכל סטודנט הלומד באוניברסיטה יכולים להגיש תלונה כנגד אדם אחר עד 30 יום ממועד ביצוע העבירה. את הקשה מגישים לעיון המזכיר האקדמי. המזכיר האקדמי הוא המחליט אם לפתוח בהליכים משמעתיים או לא, על פי שיקול דעתו ובהתאם לתקנון המשמעת.

נגישות