אנשים יושבים על כיסא ומחכים בתור

הגשת בקשה להנחה בארנונה לסטודנטים/ות נשואים/ות שאחד/ת מהם/ן עובד/ת + סטודנטים/ות נשואים/ות עם ילדים/ות + סטודנטים/ות לתואר שני – ההנחה תבחן על פי מבחן הכנסה. 

אין מה להיבהל!
ההבדל מהגשת הבקשה להנחה אצל סטודנטים/ות לתואר ראשון הוא מספר טפסים בלבד. החדשות הטובות הן שבמידה ותמצאו מתאימים/ות תוכלו לקבל ארבעים עד שמונים אחוזי הנחה בארנונה, בהתאם לטבלת הנחה לפי מבחן הכנסה 2020.

מסמכים נדרשים:
כללי:

 • חוזה שכירות עדכני וחתום, בתוקף לשנה אחת לפחות לנכס בשכירות.
 • טופס בקשה להנחה מלא וחתום.
 • צילום ת.ז+ספח של המבקש/ת.
 • תדפיסי חשבון בנק של שלושה החודשים האחרונים.
 • להורה יחיד/ה: הסכם גירושין/תעודת גירושין, תצהיר משפטי במידה ולא מקבל/ת מזונות או תצהיר חתום על ידי עורכ/ת דין עבור הורה יחיד/ה שאינו/ה מקבל/ת דמי מזונות כלל בגין ילדיה/ו הקטינים/ות.

לשכיר/ה

 • שלושה תלושי שכר : אוקטובר, נובמבר ודצמבר או לחודשים ינואר עד דצמבר לשנת הכספים הקודמת.
 • אישור מביטוח לאומי אישור על זכאות לקצבה/גמלה מביטוח לאומי לשנת הכספים הקודמת.
 • אישורי ביטוח לאומי נוספים במידה ויש: הבטחת הכנסה/ אבטלה/ גמלת מזונות/ נכות/ דמי לידה/ קצבת זקנה/ קצבת שאירים.

שאינו/ה עובד/ת

 • אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד.
 • אישור מביטוח לאומי דיווח תקופות מעסיקים/זכאות לקצבה.
 • אישורי ביטוח לאומי נוספים במידה ויש: הבטחת הכנסה/ אבטלה/ גמלת מזונות/ נכות/ דמי לידה.

עצמאי/ת

 • שומת מס לשנת 2020

דרכי התקשרות עם עיריית באר שבע:

לתשלום בטלפון ובירורים, מוקד הגבייה הטלפוני נמצא ב-08-6206511 ופעיל בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00.
המוקד מקבלים גם מיילים, ועדיף לעבוד מולם במייל: mokedg@br7.org.il. פקסים ל-08-6206491.
תשלומים באמצעות כרטיס אשראי בטלפון ניתן לבצע 24 שעות דרך 1-800-200-155.
העירייה גם מאפשרת לשלם בהוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי, וכך לקבל 2% הנחה נוספת ומחלוקת התשלום התקופתי לשני תשלומים חודשיים שווים.

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות לראש מדור הרווחה:

נגישות