אנשים יושבים על כיסא ומחכים בתור

בשנת הלימודים הקרובה תשע"ט חל שינוי בנוהל הגשת הבקשה להנחה בארנונה לסטודנטים/ות נשואים/ות שאחד/ת מהם/ן עובד/ת + סטודנטים/ות נשואים/ות עם ילדים/ות + סטודנטים/ות לתואר שני- כאשר החל מהשנה על מנת לקבל את ההנחה לארנונה יהיה צורך לעבור מבחן הכנסה. מבחן זה פועל כבר מספר רב של שנים בעיריית באר שבע וכעת הוא חל גם על האוכלוסייה הנ"ל.

אך אין מה להיבהל!
ההבדל מהגשת הבקשה להנחה אצל סטודנטים/ות לתואר ראשון הוא מספר טפסים בלבד. החדשות הטובות הן שבמידה ותמצאו מתאימים/ות תוכלו לקבל ארבעים עד שמונים אחוזי הנחה בארנונה, על פי טבלת ההנחה לפי הכנסה.

הטפסים הרלוונטים-

שימו לב – טופס הבקשה המצורף רלוונטי לבקשות שיוגשו עד ליום 31.12.18 בלבד. בהתאם להחלטת שר הפנים, לאחר מועד זה תשתנה במעט שיטת החישוב ולכן הטפסים יעודכנו בהתאם ויועלו לאתר האינטרנט העירוני.

מסמכים נדרשים:
כללי:

 • חוזה שכירות עדכני ובתוקף לשנה אחת לפחות לנכס בשכירות.
 • טופס בקשה להנחה מלא וחתום.
 • צילום ת.ז+ספח של המבקש/ת.
 • תדפיסי חשבון בנק של שלושה החודשים האחרונים.
 • להורה יחיד/ה: הסכם גירושין/תעודת גירושין, תצהיר משפטי במידה ולא מקבל/ת מזונות.
 • תצהיר חתום על ידי עורכ/ת דין עבור הורה יחיד/ה שאינו/ה מקבל/ת דמי מזונות כלל בגין ילדיה/ו הקטינים/ות.

הנחה תינתן לשנת הכספים הנוכחית בלבד. לשנת 2019 יש להגיש בקשה חדשה.

לשכיר/ה

 • שלושה תלושי שכר : אוקטובר, נובמבר ודצמבר או לחודשים ינואר עד דצמבר לשנת הכספים הקודמת.
 • אישור מביטוח לאומי אישור על זכאות לקצבה/גמלה מביטוח לאומי לשנת הכספים הקודמת.
 • אישורי ביטוח לאומי נוספים במידה ויש: הבטחת הכנסה/ אבטלה/ גמלת מזונות/ נכות/ דמי לידה/ קצבת זקנה/ קצבת שאירים.

שאינו/ה עובד/ת

 • אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד.
 • אישור מביטוח לאומי דיווח תקופות מעסיקים/זכאות לקצבה.
 • אישורי ביטוח לאומי נוספים במידה ויש: הבטחת הכנסה/ אבטלה/ גמלת מזונות/ נכות/ דמי לידה.

עצמאי/ת

 • שומת מס לשנת 2018.

לכתבה על המדריך השלם לארנונה לחצו כאן.

לכתבה "חוסכים את הבירוקרטיה" ולקביעת תור לנציגות הארנונה באוניברסיטה לחצו כאן.

דרכי התקשרות עם עיריית באר שבע:

לתשלום בטלפון ובירורים, מוקד הגבייה הטלפוני נמצא ב-08-6206511 ופעיל בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00.
המוקד מקבלים גם מיילים, ועדיף לעבוד מולם במייל: mokedg@br7.org.il. פקסים ל-08-6206491.
תשלומים באמצעות כרטיס אשראי בטלפון ניתן לבצע 24 שעות דרך 1-800-200-155.
העירייה גם מאפשרת לשלם בהוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי, וכך לקבל 2% הנחה נוספת ומחלוקת התשלום התקופתי לשני תשלומים חודשיים שווים.

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהלת הרווחה:

נגישות