אנשים יושבים על כיסא ומחכים בתור

השנה לסטודנטים נשואים, שאחד מהם עובד+ סטודנטים נשואים עם ילדים+ סטודנטים לתואר שני יש נוהל שונה להגשת ההנחה לארנונה והוא מבחן הכנסה.
הנחה זו פועלת כמה שנים בעיריית באר שבע וכעת היא חלה גם על אוכלוסיות אלו.

אבל אין מה להיבהל! השוני מבקשת ההנחה לתואר ראשון הוא מספר טפסים בלבד והחדשות הטובות הן שבמידה ותמצאו מתאימים תוכלו לקבל 40/ 60 ואף עד 80 אחוזים הנחה בארנונה לפי טבלת הנחה לפי הכנסה.

הטפסים הרלוונטים-

נא לתשומת ליבכם – טופס הבקשה המצורף הינו רלוונטי לבקשות שיוגשו עד ליום 31.12.17 בלבד. בהתאם להחלטת שר הפנים, לאחר מועד זה תשתנה במעט שיטת החישוב ולכן הטפסים יעודכנו בהתאם ויועלו לאתר האינטרנט העירוני.

מסמכים נדרשים:
כללי:

 • חוזה שכירות עדכני ובתוקף לשנה אחת לפחות לנכס בשכירות.
 • טופס בקשה להנחה מלא וחתום.
 • צילום ת.ז + ספח של המבקש.
 • תדפיסי חשבון בנק של 3 חודשים אחרונים.
 • להורה יחיד: הסכם גירושין / תעודת גירושין, תצהיר משפטי במידה ולא מקבל/ת מזונות.
 • תצהיר חתום ע"י עו"ד עבור הורה יחיד שאינה/ו מקבלת דמי מזונות כלל בגין ילדיה/ו הקטינים.

הנחה תינתן לשנת הכספים הנוכחית בלבד ולשנת 2018 יש להגיש בקשה חדשה.

לשכיר/ה

 • 3 תלושי שכר : אוקטובר, נובמבר ודצמבר או לחודשים ינואר עד דצמבר לשנת הכספים הקודמת.
 • אישור מביטוח לאומי אישור על זכאות לקצבה/ גמלה מביטוח לאומי לשנת הכספים הקודמת.
 • אישורי ביטוח לאומי נוספים במידה ויש: הבטחת הכנסה/ אבטלה/ גמלת מזונות/ נכות/ דמי לידה/ קצבת זקנה/ קצבת שאירים.

שאינו/ה עובד/ת

 • אישור מביטוח לאומי מעמד לא עובד.
 • אישור מביטוח לאומי דיווח תקופות מעסיקים / זכאות לקצבה.
 • אישורי ביטוח לאומי נוספים במידה ויש: הבטחת הכנסה/ אבטלה/ גמלת מזונות/ נכות/ דמי לידה.

עצמאי/ת

 • שומת מס לשנת 2017.

לכתבה על המדריך השלם לארנונה לחצו כאן.

לכתבה "חוסכים את הבירוקרטיה" ולקביעת תור לנציגות הארנונה באוניברסיטה לחצו כאן.

דרכי התקשרות עם עיריית באר שבע:

לתשלום בטלפון ובירורים, מוקד הגבייה הטלפוני נמצא ב-08-6206511 ופעיל בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00.
המוקד מקבלים גם מיילים, ועדיף לעבוד מולם במייל: mokedg@br7.org.il. פקסים ל-08-6206491.
תשלומים באמצעות כרטיס אשראי בטלפון ניתן לבצע 24 שעות דרך 1-800-200-155.
העירייה גם מאפשרת לשלם בהוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי, וכך לקבל 2% הנחה נוספת ומחלוקת התשלום התקופתי לשני תשלומים חודשיים שווים.

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהלת הרווחה:

נגישות