כתיבה במחברת

שלב ראשון: לפני הבחינה

א. אם המבחן כולל חומרי עזר, על צוות הקורס למסור פירוט מדויק ולפרסם זאת עד חמישה ימים לפני מועד המבחן. אם לא פורסמו חומרי העזר המותרים בזמן – באפשרותכן/ם במעמד המבחן, אך לפני שהסתכלתן/ם על המבחן, לבטל את השתתפותכן/ם במבחן ולקבל מועד מיוחד.
 
ב. מבחנים מתנגשים? במקרה של התנגשות בין מבחנים, בין אם באותו היום או ביום הקלנדרי העוקב, יש לגשת לבחינות על פי הסדר הבא: בחינה במקצוע חובה של שנה קודמת (קורס חוזר למשל) > בחינה במקצוע חובה של השנה הנוכחית > בחינה בקורס בחירה / כללי. במידה וההתנגשות הינה בין בחינות בקורסי חובה של השנה הנוכחית או בין קורסי בחירה / כלליים, הבחירה נתונה בידי הסטודנט/ית.

שלב שני: בזמן הבחינה

א. במידה ובבחינה לא מצוין המשקל הנקודתי של כל שאלה וסעיף, יינתן משקל שווה לכל אחד מהם.

ב. כדי להקל על ערעורים, בקשו מן המשגיחים לתעד אירועים חריגים בפרוטוקול הבחינה. כל אירוע חריג (רעש, הפסקת חשמל, מזגן מקולקל וכו') המתרחש במהלך הבחינה צריך להיות מתועד בפרוטוקול הבחינה המצוי בידי המשגיחים. כך יהיה קל יותר להוכיח את התרחשות המאורע.

ג. צוות ההוראה לא הגיע לבחינה? במידה ומרצה הקורס או ממלא/ת מקום מטעמו לא נכנסו לחדר הבחינה בחצי שעה הראשונה למבחן**, אתן/ם רשאיות/ים להשיב את הטופס לבוחנות/ים ולהגיש בקשה למועד מיוחד מוועדת הוראה מחלקתית. שימו לב, כניסת המרצה או מישהי/ו מטעמו לשם חתימה בלבד נחשבת והיא אינה מהווה עילה לבקשת מועד מיוחד.

** בפקולטה למדעי הבריאות במבחני רב-ברירה הדרישה להגעת המרצה היא עד למחצית מזמן הבחינה**

ד. אל תשכחו להוציא טלפונים מהכיסים בכניסה לבחינה. גם שעון חכם הוא חומר עזר אסור.  הכנסת חומר עזר אסור זו עבירת משמעת ומי שייתפס יועמד לדין משמעתי.

שלב שלישי: אחרי הבחינה

א. הגשת ערעור משמעותה בדיקה מחודשת של הבחינה על כל חלקיה ותיתכן גם ירידה בניקוד. על תשובת הערעור להינתן באופן מנומק ועד 48 שעות לפני מועד ב', אחרת ניתן לגשת למועד ב' ולבחור את הציון הגבוה מבין שני המועדים.

ב. במקרה של אובדן מחברת הבחינה לפני שנבדקה, ציון הקורס ייקבע לבחירת הסטודנט/ית באחת מהדרכים הבאות: בחינה מחודשת במועד מיוחד- וקבלת הציון הגבוה מבין כל המועדים, מתן ציון על פי ממוצע כלל מרכיבי הקורס האחרים (לא תקף בקורסי חובה וקורסים בהם שאר רכיבי הקורס הם נוכחות, או שהציון מורכב ממבחן מסכם בלבד), על פי ממוצע הציונים באותו סמסטר(בקורס שאינו קורס חובה), קבלת ציון עובר (בקורס שאינו קורס חובה) או ציון מרכיבי המטלות שביצע בקורס בתנאי שמשקלן 50% לפחות מציון הקורס.

ג. אתן/ם אמורות/ים לקבל ציונים עד עשרה ימים קלנדריים מיום הבחינה. במידה והציונים יתקבלו אחרי 15 ימים או פחות מ-96 שעות לפני מועד הבחינה הנוסף אליו אתם זכאים, ניתן יהיה לגשת לבחינה ולבחור את הציון הגבוה מבין השניים.

ד. כל בקשה למועד מיוחד (לא מועדי א' ו-ב') תוגש לוועדת הוראה מחלקתית לאישור, למעט מקרים בהם ניתן אישור אוטומטי על-ידי רכזת הסטודנטים. דוגמאות למקרים כאלו: התנגשות בין מבחנים, שירות מילואים, אישור אשפוז בית חולים, שמירת היריון, לידה, אבל (בקרבה ראשונה), מועדים דתיים מוכרים (מצוין בשנתון) ותחרות ספורט ייצוגי.

ה. מרצה הקורס חייב לשקף את הטעויות העקרוניות או הדרך הנכונה לפתרון שאלות הבחינה, בין באמצעות הערות במחברת הבחינה, בין באמצעות פרסום פתרון אפשרי לבחינה, בין באמצעות דו"ח טעויות עקרוניות שהופיעו בבחינה, או בכל דרך אחרת. גם אם הבחינה חסויה – בזמן החשיפה אפשר לראות את כלל החומרים שעמדו לרשותו הסטודנט/ית בעת הבחינה הנוגעים לכל שאלה בה היו לו טעויות.

ו. ישנה חובת רישום למועדי ב'- דרך מערכת מנהל התלמידים. אפשר להירשם / לבטל את ההרשמה עד 72 שעות לפני מועד הבחינה. שימו לב שעל פי הנוהל החדש אי ביטול מועד ב' בזמן גורר קנס של 20 ש"ח. בנוסף לכך אם לא נרשמת למועד ב' בזמן עליך לדאוג להפקת ברקוד באופן עצמאי באחת ממדפסות האוניברסיטה. עלות הפקת הברקוד 20 ש"ח וללא הברקוד לא ניתן לגשת לבחינה. כמו כן אי ביטול מועד מיוחד אליו נרשמתם לפחות חמישה ימים לפני המועד, משמעותו קנס כספי!

נגישות