תקנונים ונהלים:

ריכזנו עבורכן/ם מגוון תקנונים ונהלים אקדמיים אשר ייתנו לכן/ם מענה בכל התחומים – מהמבחנים ועד למה עושים כשיוצאים למילואים ממושכים.

לכל סיוע נוסף, בעיות ושאלות, תמיד ניתן לפנות למדור האקדמיה ולרכזי הסיוע שלכן/ם: לחצו כאן.

נגישות