נציבת הקבילות – נהלים ושעות קבלה

נציב קבילות הסטודנטים הוא גוף אובייקטיבי הממומן בשיתוף האוניברסיטה ואגודת הסטודנטים, מתוקף חוק זכויות הסטודנט. תפקיד הנציבה לוודא כי ההתנהלות מול הסטודנטים הייתה בהתאם לנהליי האוניברסיטה והוא בוחן באופן מדוקדק את הפניות המגיעות אליו.

על מנת לפנות לנציבה יש ראשית לעבור דרך וועדת הוראה מחלקתית ופקולטית ולמצות את כל ההליכים בדרך. בבחינת החומר, כל גורם באוניברסיטה מחויב למסור מידע לנציב קבילות הסטודנטים שמחויב מצידו לפסוק בצורה האובייקטיבית ביותר. כל פסיקה של נציבת הקבילות מחויבת להתבצע אלא אם הובאה לערעור אצל וועדת חריגים בראשות רקטור האוניברסיטה.

להורדת קובץ נהלי העבודה של הנציבה ‪לחצו כאן.

ניתן להיפגש עם הנציבה לאחר תיאום מראש בפרטי הקשר המופיעים כאן:

נגישות