המדריך לפניה לגורמי האוניברסיטה

המערכת האוניברסיטאית היא מערכת בירוקרטית ענפה. על מנת לדעת למי ניתן לפנות, מתי ובאיזה עניין – ריכזנו עבורכם/ן את כל הערכאות אליהן ניתן לפנות בנושאים אקדמיים.

סוגי פניות

לפני פנייה חשוב לעצור ולחשוב באיזה סוג של בקשה מדובר  –  פרטנית או קולקטיבית. לפי סוג הבקשה ניתן יהיה להחליט מי הגורם המתאים ביותר לביצוע הפנייה.

פנייה פרטנית – כאשר מדובר בבעיה הנוגעת לך באופן אישי. למשל: בקשה חריגה הדורשת אישור מעבר לנוהל האוניברסיטאי המוכר, כמו אישור בקשה של מועד מיוחד . במקרה זה יש לפנות לפי שרשרת הפניות המקובלת במחלקה ובפקולטה בה את/ה לומד/ת (ראשית לסגל הקורס ובמידת הצורך לעלות הלאה בשרשרת – פירוט על שרשרת הפניות ניתן למצוא מטה). נמליץ להיעזר ברכז/ת הסיוע האקדמי של המחלקה בכל שאלה או התייעצות (למי לפנות, כיצד לנסח את מכתב הפנייה וכדומה).

פנייה קולקטיבית – כאשר מדובר בבעיה שנוגעת לרוב הסטודנטים/ות במחלקה ו/או להפרה של נוהל או תקנון מחלקתי/פקולטי/אוניברסיטאי. וועד המחלקה הוא הגורם הסטודנטיאלי שיטפל בפנייה מסוג זה ביחד עם רכזת/ הסיוע האקדמי, זאת על מנת לשמור על תקשורת תקינה, ארגון במחלקה ווידוא שהפניות נענות במלואן. הוועד ירכז את הטענות הנוגעות לבעיה ויעבירן באופן מסודר ולפי שרשרת הפניות לדרגים הרלוונטיים במחלקה, בפקולטה ובמידת הצורך באוניברסיטה. במקרה ובו נתקלת בבעיה שלדעתך היא קולקטיבית – נמליץ לך לפנות לוועד המחלקה ובמידת הצורך גם לרכז/ת הסיוע האקדמי, שיוכלו לטפל בבעיה.

שרשרת הפניות לגורמים באוניברסיטה – למי פונים ובאיזה סדר?

**שרשרת הפניות המובאת כאן היא כללית ומשתנה לעיתים בין הפקולטות והמחלקות השונות. למידע אודות שרשרת הפניות הספציפית במחלקה בה את/ה לומד/ת – יש לפנות לרכז/ת הסיוע האקדמי.

מתרגל/ת הקורס: בכל בקשות קטנות הקשורות לדחיית מועדי תרגילים, היעדרות וכן הלאה.

מרצה בקורס: המרצה הוא/היא בעל האחריות הישירה על הקורס, החומר הנלמד בו, מידת הקושי, הבחינות והמטלות. על כן הוא/היא הגורם הראשון שיכול להעריך בעיות העולות בהקשרים אלו ולטפל בהן. פעמים רבות סטודנטים/ות נוטים/ות לפסוח על ערכאה זו, אף על פי שהיא הרצויה ביותר ולרוב גם יעילה מאוד

יש לשים לב כי פנייה הלאה מבלי לשוחח עם מרצה הקורס טרם לכן (במייל או בשעות קבלה), עלולה לפגוע בטיפול בפנייה ולהחזיר את הסטודנט או הוועד "אחורה" בשרשרת הפניות. מעבר לכך, זהו אמצעי לשמירה על יחסים מטיבים עם המרצים. גם במוסדות אקדמיים, כמו בכל מקום עבודה, אנחנו לא עוקפים סמכויות בראש ובראשונה כדי לשמור על כבוד ויחסי אנוש.

  • ועדת הוראה מחלקתית: ערכאה זו היא הראשונה בשרשרת הערכאות הדנות בבקשות חריגות ומקרים מיוחדים של סטודנטים. ועדת ההוראה המחלקתית הינה הגורם האחראי על החלטות אקדמיות כגון: מועדים מיוחדים, חפיפות קורסים, למידת קורסים ממחלקות אחרות וכן הלאה.
  • ראש/ת המחלקה: מהווה את הסמכות המנהלית והאקדמית העליונה ביותר במחלקה. מדובר בממונה הישיר/ה על כלל הסגל המנהלי והאקדמי ואחראי/ת לתפקוד המחלקה במישור המנהלי, הטכני והאקדמי.
  • ועדת הוראה פקולטית: ערכאה זו היא השנייה בשרשרת הערכאות הדנות בבקשות חריגות ובמקרים מיוחדים של סטודנטים/ות. הוועדה מורכבת ממספר מרצים/ות ממחלקות שונות בפקולטה ואחראית על כלל תוכניות הלימוד בפקולטה.
  • דיקן/ית הפקולטה: אחראי/ת על כלל הפעילות האקדמית, המחקרית והמנהלית בפקולטה. כמו כן מייצג/ת את הפקולטה בפני הסנאט, הרקטור ורשויות אחרות של האוניברסיטה ומחוצה לה.
  • שימו לב! ישנן מחלקות בהן המשנה לדיקן/ית הוא הגורם האקדמי המטפל בבעיות אקדמיות.
  • יש להתייעץ עם רכזי/ות הסיוע האקדמי טרם הפנייה לדיקן/ית הפקולטה שכן מדובר בערכאה העליונה ביותר בפקולטה ופנייה אליה צריכה להיעשות במקרים חריגים בלבד ורק לאחר שמוצו שאר האפשרויות.

ערכאות עליונות באוניברסיטה

  • במידה ועברתם/ן את כל שרשרת הפניות והבעיה לא נפתרה או את/ה מעוניין/ת לערער על ההחלטה שהתקבלה, ישנן שתי אפשרויות המהוות את הערכאות העליונות ביותר באוניברסיטה – אך הפנייה אליהן תיעשה במקרים חריגים בלבד.

שימו לב! לא ניתן לערער על החלטות המתקבלות בערכאות אלה, והחלטתן הינה סופית.

המשנה לרקטור: שלוחה של הרקטור בנושאים אקדמיים ואחרים. רק לאחר קבלת תשובות מערכאות קודמות בשרשרת הפניות, ובמידה והינך מעוניין/ת לערער עליהן, ניתן לנסח מכתב פנייה לוועדת החריגים בראשות המשנה הרקטור. וועדה זו היא הוועדה הגבוהה ביותר בנושאים אקדמיים. את מכתב הפנייה יש לשלוח לרותם קנר, רכזת ועדות משמעת וחריגים, במייל weinerro@bgu.ac.il.

נמליץ בחום להתייעץ עם רכז/ת הסיוע האקדמי על אופן ניסוח המכתב לפני שליחתו, כיוון שההחלטה שתתקבל היא סופית ולא תוכל להשתנות.

נציב/ת קבילות סטודנטים: נציב/ת הקבילות הינו/ה גורם אובייקטיבי ותפקידו/ה לוודא כי ההתנהלות של גורמים אוניברסיטאיים מול הסטודנטים הייתה בהתאם לנהלי האוניברסיטה. מידע נוסף ניתן למצוא בנוהל נציב.ת קבילות סטודנטים. כל פסיקה של נציב/ת הקבילות מחויבת להתבצע אלא אם הובאה לערעור אצל וועדת חריגים בראשות רקטור האוניברסיטה . נציב/ת קבילות הסטודנטים שומר/ת על חשאיות והמשך טיפול הפניה על ידו/ה נעשה בעילום שם.

ניתן להיפגש עימו/ה רק בתיאום מראש במייל:

חשוב להדגיש כי פנייה לערכאות בסדר הנכון, תוך הקפדה על ניסוח פנייה ברורה ומנומסת, תחסוך לכם זמן רב ומשאבים. זכרו כי בעת הגשת בקשה לכל אחת מהערכאות, יש לצרף את התשובות שניתנו לכם מהערכאות הקודמות, וכי רכזי/ות הסיוע האקדמי ישמחו לייעץ לכם בכל שאלה או נושא אקדמי.

נגישות