ועד מחלקה – לא מה שחשבת

רוצה לייצג את השנתון שלך? רוצה להיות יותר מעורב/ת במחלקה? רוצה לתת קצת מעבר לסטודנטים שלומדים איתך? מקומך בוועד המחלקה!

תפקידו של ועד הכיתה:

ועדי המחלקות מייצגים את השנתון, עוזרים לעשות סדר ויוצרים ערוץ תקשורת בין השנתון לגורמים במחלקה. לכל מחלקה מספר ועדים בהתאם לגודלה ולמורכבות השילובים שבתוכה. תפקידו של הוועד הוא לסייע לסטודנטים ולהקל עליהם בתהליכים שמתרחשים במחלקות. ועדי הכיתות אחראים על שיתוף הפעולה הפורה בין הסטודנטים, המחלקה והפקולטה, בהנחייתו של מדור אקדמיה באגודת הסטודנטים. כל ועד פועל תחת הנחייתו והדרכתו של רכז הסיוע הרלוונטי לו. המחלקות מצדן מכירות את נציגי השנתון, דואגות לעדכן אותם בהחלטות עתידיות ולהיוועץ בהם במידת הצורך.

מעוניין/ת להצטרף לוועד כיתה באופן רשמי? יש לפנות לרכז האקדמיה הרלוונטי לפקולטה שלך.

מתי נכנס הוועד לפעולה?

כאשר ישנה בעיה קולקטיבית שנוגעת לחלק גדול מן הסטודנטים במחלקה, ועד הכיתה לוקח על עצמו לנהל תקשורת ישירה עם הגורם האוניברסיטאי ולהביא לפתרון מהיר ומיטבי עבור כלל הסטודנטים. במקום שעשרות או מאות מיילים יישלחו לאותו מרצה או ראש מחלקה, הועד מרכז את הנושא ומנסח מייל אחד בשם השנתון ובכך מסייע למערכת להבין ולפתור את הבעיה. התפקיד התנדבותי לחלוטין ולוקח מספר שעות בחודש. לרוב מגויסים ועדי הכיתות החדשים במסגרת ימי האוריינטציה בתחילת השנה, אך ניתן גם להצטרף לשורות הוועד במהלך הלימודים.

בעיות פרטניות:

כאשר מדובר בבעיה פרטנית הנוגעת לסטודנט או סטודנטית יחידים, ולא לקבוצת סטודנטים בשנתון, ניתן להיוועץ בוועד הכיתה אך יש לזכור כי הפנייה לגורמי האוניברסיטה תתבצע בסופו של דבר על ידי הסטודנטים עצמם. מטרתו של הוועד היא לרכז בעיות רוחביות בקרב הסטודנטים ולעזור בבעיות כוללניות, אך כמובן שהועד יכול לעזור לסטודנטים גם בבעיות פרטניות.

רגע, אז מה הקשר של אגודת הסטודנטים לוועד כיתה?

ועדי הכיתות מסייעים למדור אקדמיה לצבור ולאסוף ידע רחב בנושאים אקדמיים שונים, כגון: בחינות חריגות, הוצאות לימודיות במהלך התואר וכדומה. חשוב שתכירו את ועדי הכיתות במחלקתכם ותדעו להיעזר בהם, אך גם לעזור להם לרכז את המידע שיצטרכו. למעשה, רכזי סיוע אקדמי מרכזים ומנחים את ועדי הכיתות.

נגישות