הזמנות להציע הצעות

בעמוד זה מתפרסם מידע אודות הזמנות להציע הצעות שנערכות על ידי אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הנוסח והזמנים המחייבים הם אלו שמופיעים במסמכי ההזמנה.

הזמנות להציע הצעות פעילות:

ארכיון הזמנות להציע הצעות:

נגישות