הזמנות להציע הצעות

בעמוד זה מתפרסם מידע אודות הזמנות להציע הצעות שנערכות על ידי אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הנוסח והזמנים המחייבים הם אלו שמופיעים במסמכי ההזמנה.

הזמנת הצעות להפעלת קורסי פסיכומטרי, אמי"ר וקורסים מקוונים נוספים

תאריך פרסום: 17/05/2018

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 04/06/2018 בשעה 12:00

תאריך פרזנטציות: 07/06/2018 מועד יקבע טלפונית מול החברה

מסמכי ההזמנה: הזמנה להציע הצעות העברת קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית, קורס – מקוון למבחן אמי"ר וקורסים מקוונים נוספים עבור השנה האקדמית תשע"ט

ארכיון הזמנות להציע הצעות:

נגישות