הזמנות להציע הצעות

בעמוד זה מתפרסם מידע אודות הזמנות להציע הצעות שנערכות על ידי אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הנוסח והזמנים המחייבים הם אלו שמופיעים במסמכי ההזמנה.

מהות ההזמנה: הזמנה להציע הצעות להפקת יום הסטודנט תשע"ט

תאריך פרסום: 15/10/2018

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 31/10/2018 בשעה 12:00

תאריך פרזנטציות: חברות אשר יעברו את שלב הסינון יוזמנו טלפונית למפגש פרזנטציות .

מסמכי ההזמנה: הזמנה להציע הצעות- יום הסטודנט 2019 

מהות ההזמנה: הזמנת הצעות ליריד אמנים

תאריך פרסום: 05/08/2018

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 19/08/2018 בשעה 12:00

תאריך פרזנטציות: 25/07/2018 מועד יקבע טלפונית מול החברה

מסמכי ההזמנה: הזמנת הצעות ליריד אמנים

מהות ההזמנה: הזמנת הצעות למתן שירות חסויות ארצי

תאריך פרסום: 29/07/2018

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 14/08/2018 בשעה 12:00

תאריך פרזנטציות: מועד יקבע טלפונית מול החברה

מסמכי ההזמנה: הזמנת הצעות למתן שירות חסויות ארצי

ארכיון הזמנות להציע הצעות:

נגישות