הזמנות להציע הצעות

בעמוד זה מתפרסם מידע אודות הזמנות להציע הצעות שנערכות על ידי אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הנוסח והזמנים המחייבים הם אלו שמופיעים במסמכי ההזמנה.

הזמנות להציע הצעות פעילות:

הפעלת דוכני מזון באירוע פורים תשע"ח|
תאריך להגשת הצעה 23/01/2018| הצעה מתוקנת

מהות ההזמנה: הפעלת דוכני מזון באירוע פורים תשע"ח
תאריך פרסום: 12/12/2017
תאריך אחרון לשאילת שאלות הבהרה: 09/01/2018 בשעה 12:00
תאריך אחרון להגשת ההצעה: 23/01/2018 בשעה 12:00

הפעלת בר באירוע פורים תשע"ח|
תאריך להגשת הצעה: 23/01/2018|הצעה מתוקנת

מהות ההזמנה: הפעלת שירותי בר אלכוהול באירוע פורים תשע"ח
תאריך פרסום: 12/12/2017
תאריך אחרון לשאילת שאלות הבהרה: 09/01/2018 בשעה 12:00
תאריך אחרון להגשת ההצעה: 23/01/2018 בשעה 12:00

ארכיון הזמנות להציע הצעות:

נגישות