הזמנות להציע הצעות

בעמוד זה מתפרסם מידע אודות הזמנות להציע הצעות שנערכות על ידי אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הנוסח והזמנים המחייבים הם אלו שמופיעים במסמכי ההזמנה.

מהות ההזמנה: הזמנה להציע הצעות למכירת במות לאירועים

תאריך פרסום: 08.11.2020

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 19.11.2020 בשעה 12:00

מסמכי ההזמנה: נוסח לפרסום בעיתונות – הזמנה להציע הצעות מכירת במות

מהות ההזמנה: הזמנה להציע הצעות להפעלת דוכני מזון באירוע פורים תש"פ

תאריך פרסום: 02.01.2020

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 15.01.2020 בשעה 12:00

מסמכי ההזמנההזמנה להציע הצעות להפעלת דוכני מזון באירוע פורים תש"פ

מהות ההזמנה: הזמנה להציע הצעות להפעלת ברים באירוע פורים תש"פ

תאריך פרסום: 02.01.2020

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 15.01.2020 בשעה 12:00

מסמכי ההזמנההזמנה להציע הצעות להפעלת ברים באירוע פורים תש"פ

מהות ההזמנה: הזמנה להציע הצעות להפקת יום הסטודנט תש"פ

תאריך פרסום: 4.11.2019

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 20.11.2019 בשעה 12:00

מסמכי ההזמנההזמנה להציע הצעות להפקת יום הסטודנט תש"פ

מהות ההזמנה: הזמנה להציע הצעות להפעלת יריד אמנים לשנת תש"פ

תאריך פרסום: 15.08.19

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 15/09/2019 בשעה 12:00

מסמכי ההזמנההזמנה להציע הצעות – יריד אמנים תשפ

מהות ההזמנה: הזמנת הצעות להפעלת דוכני מזון במופע פתיחת שנה תש"פ

תאריך פרסום: 7.8.19

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 25/08/2019 בשעה 12:00

מסמכי ההזמנה: הסכם והזמנה להציע הצעות דוכני מזון תשפ (2)

מהות ההזמנה: הזמנת הצעות להפעלת שירותי ברים במופע פתיחת שנה תש"פ

תאריך פרסום: 7.8.19

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 25/08/2019 בשעה 12:00

מסמכי ההזמנה: הזמנה להציע הצעות ברים מופע פתיחת שנה תשפ (1)

מהות ההזמנה: הזמנת הצעות למתן שירות חסויות ארצי

תאריך פרסום: 26.05.2019

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 4/07/2019 בשעה 12:00

תאריך פרזנטציות: מועד יקבע טלפונית מול החברה

מסמכי ההזמנה: הסכם-והזמנה-להציע-הצעות-לאחר-הארכה-ללא-נספח-א-1

מהות ההזמנה: הזמנת הצעות לברים אירוע פורים

תאריך פרסום: 18/12/2018

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 10/01/2019 בשעה 12:00

הזמנה להציע הצעות- פורים- ברים.

מהות ההזמנה: הזמנת הצעות לדוכני אוכל באירוע פורים

תאריך פרסום: 18/12/2018

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 10/01/2019 בשעה 12:00

הזמנה להציע הצעות- פורים- דוכני מזון.

מהות ההזמנה: הזמנה להציע הצעות להפקת יום הסטודנט תשע"ט

תאריך פרסום: 15/10/2018

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 31/10/2018 בשעה 12:00

תאריך פרזנטציות: חברות אשר יעברו את שלב הסינון יוזמנו טלפונית למפגש פרזנטציות .

מסמכי ההזמנה: הזמנה להציע הצעות- יום הסטודנט 2019 

מהות ההזמנה: הזמנת הצעות ליריד אמנים

תאריך פרסום: 05/08/2018

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 19/08/2018 בשעה 12:00

תאריך פרזנטציות: 25/07/2018 מועד יקבע טלפונית מול החברה

מסמכי ההזמנה: הזמנת הצעות ליריד אמנים

מהות ההזמנה: הזמנת הצעות למתן שירות חסויות ארצי

תאריך פרסום: 29/07/2018

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 14/08/2018 בשעה 12:00

תאריך פרזנטציות: מועד יקבע טלפונית מול החברה

מסמכי ההזמנה: הזמנת הצעות למתן שירות חסויות ארצי

ארכיון הזמנות להציע הצעות:

נגישות