הזמנות להציע הצעות

בעמוד זה מתפרסם מידע אודות הזמנות להציע הצעות שנערכות על ידי אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הנוסח והזמנים המחייבים הם אלו שמופיעים במסמכי ההזמנה.

מהות ההזמנה: הזמנת הצעות ליריד אמנים

תאריך פרסום: 05/08/2018

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 19/08/2018 בשעה 12:00

תאריך פרזנטציות: 25/07/2018 מועד יקבע טלפונית מול החברה

מסמכי ההזמנה: הזמנת הצעות ליריד אמנים

מהות ההזמנה: הזמנת הצעות למתן שירות חסויות ארצי

תאריך פרסום: 29/07/2018

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 14/08/2018 בשעה 12:00

תאריך פרזנטציות: מועד יקבע טלפונית מול החברה

מסמכי ההזמנה: הזמנת הצעות למתן שירות חסויות ארצי

מהות ההזמנה: הזמנת הצעות להפעלת שירותי בר

תאריך פרסום: 08/07/2018

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 23/07/2018 בשעה 12:00

תאריך פרזנטציות: 26/07/2018 מועד יקבע טלפונית מול החברה

מסמכי ההזמנה: הזמנה להציע הצעות ברים מופע פתיחת שנה תשעט

ארכיון הזמנות להציע הצעות:

נגישות