המשלחת לפולין תשע"ו באושוויץ

נרשמת למסע השנתי המדהים של אגודת הסטודנטים לפולין?
עכשיו הזמן לגלות אם גם את/ה אורז/ת תיק!

בטבלה מטה כלל מספרי תעודות הזהות של הנרשמים להגרלה שזכו למקום במסע. אם גם את/ה מופיע/ה בטבלה, הגיע הזמן להתחיל להתעמק בתהליך ההכנה למסע ולהתארגן לקראת החוויה הסופר-משמעותית שבדרך.

313125858320417991312329584
206197246208241240204372387
305719221203010475206093700
203024005205741887204768832
302867700308099308200867174
204350029205597388316144294
315398602311179428304951221
203340419203960869320452345
203195342305709149301425401
311574610305416232201616091
204724694201616091311921134
203003108205411077302956156
3078669883320250837217080
203096078312991177204419691

כלל המידע על תאריכי ההכנה, תעריף הסבסוד ועוד, נמצא ממש כאן באתר האגודה.

נגישות