ביקורת זכיינים – חציון ב' תשע"ח

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת-בן גוריון בנגב שמה לעצמה למטרה לדאוג לרווחת הסטודנטים באוניברסיטה. אחד מתחומי הפעילות בהם האגודה לוקחת חלק הינו הפיקוח והבקרה אחר ההתנהלות התקינה של זכייני המזון והדפוס בקמפוס, אשר מצויים בהתקשרות חוזית אל מול האוניברסיטה. לצורך כך האגודה מבצעת מדי שנה מספר ביקורות יזומות על-מנת לאמוד את טיב השירותים הניתנים לסטודנטים במגוון תחומים שונים כגון: יחס שירותי, איכות המזון, ניקיון ותברואה, עמידה בהתחייבויות חוזיות אחר המחירונים בפיקוח, שעות פעילות ביחס לחוזה ועוד. הביקורות עצמן מבוצעת על ידי רכזת הזכיינים של האגודה אשר מצויה בקשר רציף ושוטף עם הממונה על הזכיינים באגף התפעול, לצד פיקוח של יו"ר האגודה וסגן יו"ר האגודה.

במהלך חודש יוני 2018 התבצעה ביקורת מקיפה משותפת על ידי הממונה על הזכיינים, רכזת הזכיינים ומנהלת הרווחה של אגודת הסטודנטים.

כפי שניתן לראות בהמשך, הביקורת בדקה מספר קריטריונים: נוכחות מחירונים מפוקחים, מחירים בולטים על המוצרים השונים, ניקיון הקפטריה ואזורי הישיבה. בנוסף, במקומות אשר מוכרים כריכים מפוקחים נלקחו מספר כריכים לטעימה על ידי מספר סטודנטים אקראיים.

הביקורת נערכה באופן מדגמי בכל  אתרי ההסעדה השונים, למעט ארומה.

להורדת הדו"ח המלא לחצו כאן.

בברכה,

 

דיאנה מוסקביטין                                                                      יעקב דהאן
רכזת זכיינים, אגודת הסטודנטים                                   הממונה על הזכיינים, אגף תפעול
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב                                             אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נגישות