מי שבע

החלפת מחזיקים בחשבון המים במספר צעדים פשוטים!

  1. נכנסים לטופס הגשת הבקשה באתר מי שבע
  2. ממלאים טופס דיגיטלי – "בקשה להחלפת צרכנים"
  3. ממלאים על גבי הטופס את קריאת המונה נכון למועד העברת הנכס
  4. מצרפים חוזה מכירה/שכירות חתום וצילומי ת"ז
  5. הדייר היוצא פורע את יתרת התשלום עד לקריאת המונה שמופיעה בטופס
  6. ממלאים טופס דיגיטלי לעדכון מספר הנפשות בנכס

יש להקפיד שהטופס יכלול קריאת מונה עדכנית ליום העברת הנכס בהתאם להוראות מילוי הטופס!

החלפת שם מחזיקים בחשבון המים תמנע אי נעימות בעתיד בין משכיר לשוכר / בין מוכר לקונה.

שימו ♥ אי ביצוע התהליך כנדרש עלול ליצור חובות שיצטברו על בעל הנכס או על השוכרים הקודמים

נגישות