הפורום פועל לשילוב העדה האתיופית בקהילה, במספר דרכים: מרכז תעסוקה לנשים מהעדה האתיופית, רשת חברתית של נתינה וקבלה (סחר חליפין בין הקהילה) וטיפול בנוער עברייני לשירות הציבור.

פעילות הפורום ומלגה/ התנדבות:

בתכנית קיימים מגוון פרוייקטים: נשים רוקמות חלום , בנק הזמן, של"צ- שירות למען הציבור.
ניתן להתנדב/ לעשות מלגה בארגון.

לפרטים נוספים:
 מרגלית משה –  0522714180 , layl@zahav.net.il

נגישות