ועד שוכרי הדירות באר שבע


ועד שוכרי הדירות בב"ש פועלות/ים להסדרת שוק הדיור ברמה הארצית ומניעת עליית מחירי השכירות בב"ש ברמה המקומית.

הועד הינו אירגון מתנדבים חברתי לחלוטין – בו כל אחד מהפעילות/ים שווה בין שווים ושוות.

נגישות