משרד תפעול אחראי על ההוצאה לפועל של אירועי האגודה השונים.

עובדי התפעול של האגודה הסטודנטיאלית עובדים יום כליל כדי שכל אירוע יוכל לצאת אל הפועל – הפרקטיקה של השטח, שהיא בבסיס הצלחתנו, נזקפת לזכות משרד זה והעובדים/ות המסורים/ות שלו.

steph_port

eviatar2

נגישות