משרד תפעול אחראי על ההוצאה לפועל של אירועי האגודה השונים.

עובדי התפעול של אגודת הסטודנטים עובדים יום כליל כדי שכל אירוע יוכל לצאת אל הפועל – הפרקטיקה של השטח, שהיא בבסיס הצלחינו, נזקפת לזכות משרד זה והעובדים/ות המסורים/ות שלו.

נגישות