משרד שיווק מנהל את פלטפורמות הפרסום והשיווק של האגודה

משרד שיווק הינו הכתובת לכל שיתוף פעולה פרסומי עם אגודת הסטודנטים. המשרד מייצר באופן זה הטבות רבות לציבור הסטודנטים, הטבות הבאות לידי ביטוי בין היתר בפנקס הקופונים האדיר!

נגישות