משרד מחשוב

משרד מחשוב אחראי על מתן מענה בתחום המחשוב למשרדי האגודה.

לכל בעיה הנוגעת לגלישה באתר האגודה יש לפנות למשרד אינטרנט.
לכל בעיה הנוגעת למשתמש וסיסמא למדור מחשוב אוניברסיטה.

נגישות