מדור מעורבות פועל במספר מישורים תוך כדי עידוד שיח חברתי משמעותי, פלורליסטי ואקטיביסטי בקמפוס

מדור מעורבות כבית של התאים והארגונים הפוליטיים והחברתיים בקמפוס, אמון על ריכוז אפשרויות התנדבות, העשייה החברתית, קיימות, יוזמות סטודנטיאליות, פיתוח המודעות לשוויון עבור כל המגדרים ומניעת הטרדות מיניות, סטודנטים ערבים, כמו גם קידום מאבקים חברתיים וחיבור הסטודנטים לבאר שבע. במדור פועלים חמישה רכזים ורכזות העוסקים בנושאים חברתיים שונים:

נגישות