מעורבות

מדור מעורבות פועל במספר מישורים תוך כדי עידוד שיח חברתי משמעותי, פלורליסטי ואקטיביסטי בקמפוס

מדור מעורבות כבית של התאים והארגונים הפוליטיים והחברתיים בקמפוס, אמון על ריכוז אפשרויות התנדבות, העשייה החברתית, קיימות, יוזמות סטודנטיאליות, פיתוח המודעות לשוויון עבור כל המגדרים ומניעת הטרדות מיניות, נותן מענה לקהילה הגאה ולאוכלוסיית הדתיים והדתיות בקמפוס כמו גם לסטודנטים ערבים, ואחראי על קידום מאבקים חברתיים וחיבור הסטודנטים לבאר שבע.

במדור פועלים:

רמד_מעורבות

רכז_מעורבות

שי_מעורבות

נטע_מעורבות

מעיין_מעורובות

נגישות