מדור כספים אחראי על ניהול הנושאים הפיננסיים של האגודה.

הנושאים הפיננסיים כוללים את התחומים הבאים:

  • הנהלת חשבונות.
  • ניהול תקציב האגודה.
  • חשבות שכר.

כספים

כספים

כספים

נגישות